endkcn

Ny Anstalt i Nuuk

Nuuk/ Grønland

Areal/ 8.387 m²
Konkurrence/ 2013, førstepræmie i inviteret konkurrence
Status/ Opført i 2020
Bygherre/ Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
Partner arkitekt/ Friis & Moltke
Landskabsarkitekt/ Møller & Grønborg
Ingeniør/ Rambøll A/S
Præmieringer/ 2017,WAN Future Projects Civic Award

I designet af den nye anstalt i Nuuk er kontrasten mellem det barske og skønheden et gennemgående tema. Åbenhed, lys og udsyn; sikkerhed, overblik og fleksibilitet er bærende værdier bag designet af anstalten i Grønlands hovedstad. Projektet spiller i sin arkitektur sammen med det unikke naturskønne område og understøtter samtidigt Kriminalforsorgens grundlæggende fokus på både straf og rehabilitering. Ud fra filosofien om, at de fysiske omgivelser spiller en væsentlig rolle for menneskers adfærd og vilje til positivt samarbejde, ønskes et projekt med høj arkitektonisk kvalitet.

Anstalten består af nogle præcist formede bygningskroppe, der i deres placering følger fjeldets naturlige konturer. Med en forståelse for landskabets linjer og karakter underordner projektet sig det omkringliggende i sin orientering og skala.

Projektet består af fem boenheder med plads til i alt 76 anbragte fordelt i henholdsvis en lukket og en åben afdeling. Derudover omfatter projektet faciliteter til beskæftigelse, fritid og besøg for de anbragte. Udformningen af boenhederne giver en oplevelse af det skiftende dagslys og omgivelserne.

Et panoramavindue i fælles opholdsrummet trækker naturen helt ind i den enkelte bygningssektion, mens vinduer i cellerne giver uhindret udkig til landskabet.

lignende projekter/