endkcn

IBC Innovationsfabrikken

Kolding/ Danmark

Areal/ 15.200 m²
Bygherrehenvendelse/ 2009
Status/ Opført i 2012
Bygherre/ IBC International Business College, Kolding
Ingeniør/ Rambøll A/S
Øvrige rådgivere/ Alectia (brand)
Entreprenør/ MT Højgaard a/s, Odense
Præmieringer/ 2013, INSIDE, shortlisted i Creative re-use kategorien/ 2013, Den Danske Lyspris, shortlisted

IBC Innovationsfabrikken skaber nye rammer for læring. Den 12.800 m2 store undervisningsbygning er en ombygning af producenten GORIs fabrik fra 1978, der i sin tid satte nye standarder for indretningen af en fabriksbygning. I den samme ånd har ombygningen skabt rammerne for et banebrydende og kreativt undervisningsmiljø, der sigter efter at blive verdens bedste. Ambitionen er at være et træningssted for fremtidens innovatører.

Da IBC i sommeren 2010 overtog GORI fabrikken, overtog de nogle enestående fysiske rammer, hvis udtryk er præget af imponerende pionerånd og fremsyn. Som det første bygningsanlæg i Danmark var produktion og administration samlet i ét stort rum med synlighed mellem produktion og ledelse.

Ved at gøre brug af seks elementer – ild, vand, grønt, lys, lyd og luft – er konceptet for den nye Innovationsfabrik udviklet med vægt på at stimulere brugernes sanser.

Ambitionen med bygningen er at gøre den til et træningsmiljø for fremtidens innovatører.

”Studerende, undervisere og erhvervsliv skal mødes og lære af hinanden i IBC Innovationsfabrikkens unikke rammer. Bygningen skal på alle måder understøtte og inspirere i dette møde. 'Landskabsmøblets' arkitektoniske hovedgreb er netop tænkt i denne ånd. Vores overbevisning er, at oplevelsen af kvalitet og velvære er stærkt befordrende for kreativiteten,” forklarer John F. Lassen.

De store malingstanke blev udsmykket af den franske kunstner Jean Dewasne ud fra overbevisningen, at kunst på arbejdspladsen ville inspirere medarbejderne og give et bedre arbejdsmiljø.

lignende projekter/