endkcn

Vi designer bygninger, der former livet for kommende generationer

Vores design af bygninger, produkter og masterplaner drejer sig om mennesker – den måde, de bevæger sig, lever og leger på. Vi skaber rum, der øger livskvalitet gennem en nøje vurdering af funktion, social kontekst og miljøpåvirkning. Vi anerkender den effekt, vores design har på menneskers liv og de fælles ressourcer, vi alle deler, og vi stræber efter at basere hvert design på fremragende, holdbare løsninger. På den måde skaber vi nye muligheder, der på én gang er tilpasset nutiden og kan rumme fremtidens behov i mange generationer fremover.

For vores fælles fremtid/

Vi betragter social og miljømæssig bæredygtighed som en kreativ udfordring. Mange bygninger rives ned på grund af mangel på kulturel relevans og fleksibilitet. Det er ud fra dén erkendelse, at vi anser fremtidssikring for at være en både social og teknisk bedrift. En dyb forståelse for metoder og materialer er fundamentet for vores undersøgelser og gør, at vi kan levere sunde og varige bygninger – samtidig med, at vi hele tiden forsøger at hæve barren for bæredygtigt design ved at udvikle nye løsninger og forme en lysere fremtid.

Mere end certificeringer/

Bæredygtighed er en systematisk udfordring, der skal udforskes med stor nysgerrighed, kreativitet og fokus. Vi har certificerede eksperter inden for alle større byggesystemer: BREEAM, LEED, DGNB og ’Cradle to Cradle’. Vi opfylder ikke bare certificeringskrav, men formulerer ambitiøse visioner sammen med bygherrer, stakeholdere og specialister for at sikre et positivt resultat og bevare fokus på de ambitiøse mål igennem hele designprocessen; fra skitsering til levering.

Innovation af designprocessen

Den teknologiske udvikling i byggeindustrien vil betyde en markant ændring af den måde, vi bygger byer på. Ved at udvikle og implementere nye digitale praksisser og analysemetoder kan vi øge kvaliteten, forbedre samarbejdet og accelerere leveringsprocessen. Vores interne R&D-afdeling bidrager med datadrevne realtidsværktøjer og indsigt i designprocessen, hvilket giver os mulighed for at håndtere samfundets øgede kompleksitet.

Kvalitet gennem samarbejde/

En fundamental del af vores arbejde er at sikre langvarig kvalitet gennem en kollaborativ designproces. Vi inviterer bygherrer, brugere og samarbejdspartnere ind til åbne designmøder, fordi vi mener, at de bedste idéer opstår i et tillidsfuldt møde mellem mennesker med forskellig baggrund. Vores mangeårige erfaring og research bruger vi til at organisere, udvikle og skærpe de delte idéer og indsigter ved at trække på vores evne til at skabe ekstraordinære og holdbare designløsninger.

Samarbejde med kunstnere/

I et tæt samarbejde med kunstnere redefinerer vi forholdet mellem mennesker og arkitektur. På ARoS kunstmuseum i Aarhus, arbejder vi sammen med James Turrell på projektet “The Next Level", der er en udvidelse af det aarhusianske museum og en 15 meter høj underjordisk gallerikuppel "The Dome" med en diameter på 40 meter. Kuplen er dækket af græs foruden en åbning, der giver et uhindret kig til himlen og skaber en klar forbindelse mellem himmel og jord, sanser og tanker. Når vi bevæger os på grænsen mellem kunst, design og arkitektur, kan vi skabe moderne vartegn, der ikke blot har symbolsk betydning, men som også spiller en vigtig rolle i menneskers dagligdag.