endkcn

Vi mener, at arkitektur skaber forandring. Vi stræber efter at designe bygninger, der opfylder udfordringerne i et moderne samfund; der former livet for mennesker og organisationer; der får mennesker til at mødes på nye måder.

Vi er overbevist om, at en bygning har mennesket som centrum og er ikke blot en arkitektonisk form. Arkitektur skal virke tæt sammen med sine omgivelser, sine indbyggede funktioner og det sociale liv, så livskvaliteten dermed forbedres og forøges. Afhængig af opgaven og sammenhængen er formålet med vores arkitektur, at hver ny bygning skal kunne bidrage positivt til det byggede miljø, til byen, til landskabet og til det menneskelige fællesskab.

Vi fokuserer på kvalitet og på at designe emotionel værdi mennesker og rum imellem. Vi arbejder ud fra den idé, at arkitektur – når den er bedst – skaber unikke, udefinerbare følelser og værdier, både når det gælder form, rum, lys og materialer. Vi skaber arkitektur med en stærk, ligefrem og markant holdning.

Vi ved, hvordan man arbejder med kompleks arkitektur. Sammen med vores samarbejdspartnere udvikler vi komplette bæredygtige løsninger til gavn for både miljø, brugere og den overordnede økonomi. Takket være mange års arbejde med kulturbygninger, kontorer, blandet bebyggelse og masterplanlægning er vi vant til at løse komplekse og indbyrdes modstridende problemer.

Vores design tager udgangspunkt i brugen af lokal produktion og arbejdskraft, hvor det er muligt, og vi tilstræber at reducere driftsomkostninger ved at udnytte passive løsninger, optimering af naturlig ventilation og at genvinde varme. Vi optimerer brugen af dagslys og sparer på el og begrænser mængden af affald ved at reducere on-site byggearbejde og ved brug af pre-fab.

Tilgang til BIM

Bæredygtighed og Building Information Modelling (BIM) går hånd i hånd. Vi har arbejdet med BIM siden 2007 og udfører nu alle vores større projekter ved brug af BIM. Vi udforsker kontinuerligt nye måder at implementere BIM teknologien som en del af vores designproces. Internt anvendes det til at udvikle og validere designet af vores bygninger ved hjælp af bæredygtige analyser og simuleringer, som giver os mulighed for at optimere dokumentationen af projektet til konstruktion. Eksternt anvendes BIM på alle organisationsniveauer til at formidle designet, hvilket giver en nemmere beslutningsproces. Resultatet er et bedre koordineret samarbejde med færre fejl. Derudover er det meget vigtigt for os, at vore bygherres drifts- og vedligeholdelsesbehov af den færdige bygning bliver imødekommet. Derfor faciliterer vi dialogen med bygherre og relevante interessenter for at afklare og fastlægge omfanget af oplysninger og data, der skal leveres ved overdragelse af projektet, så en bedre og billigere facility management sikres.

Bæredygtighed

Vi har etableret et ry for at udarbejde virkelig bæredygtige løsninger på tværs af et bredt spektrum af bygningstypologier. Udfra en holistisk tilgang mener vi, at grundlaget for bæredygtigt design er en forståelse for hver enkelt komponent, der vil levere en sund og varig bygning, en bygning hvor folk vil føle sig godt tilpas - både fysisk og socialt. Efter vores mening handler bæredygtigt design om at tilføre værdi. På basis af en grundig analyse af kontekst, kernefunktion, mulighed for fleksibilitet over tid, orientering og skala, søger vi at skabe bygninger som er i harmoni med deres omgivelser og resonerer en følelse af stedet.

Vi beskæftiger in-house eksperter i alle de større bygningscertificeringer, BREEAM International Assessors, LEED Accredited Professionals, DGNB International og DGNB Danmark konsulenter og Vugge til Vugge uddannede fagfolk, som tilbyder certificering og benchmarking af vore kunders projekter. Denne ekspertise gør os i stand til at vurdere en bygnings bæredygtighed og "grønne præstation" og giver en dyb forståelse af samspillet mellem de forskellige bæredygtigheds parametre.

Samarbejde med kunstnere

Vi mener, at store ting kan ske, når en kunstner og arkitekt har mulighed for at samarbejde fra et projekts start. Vi forsøger altid at sikre, at hvert enkelt projekt rummer mulighed for en reel samarbejdsindsats. Hvor det er muligt, kan vi lide at udforske forholdet mellem kunst, design og arkitektur.

ARoS Aarhus Kunstmuseum er et godt eksempel på en kunstoplevelse i konstant udvikling. Med ARoS har dialogen mellem kunden, arkitekt og kunstner været en løbende proces. Vi arbejdede sammen med den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson om at installere "Your Rainbow Panorama", et permanent tilgængeligt kunstværk, der svæver som en lysende cirkel og forbinder museets tag og Aarhus skyline. ARoS fortsætter sin ambitiøse udvidelsesplan med "The Next Level", et spændende samarbejde med den verdenskendte amerikanske kunstner James Turrell. En unik lysinstallation som vil blive vist som en integreret del af arkitekturen.