endkcn

Leeds General Infirmary – Hospital of the Future

Leeds/ UK

Areal/ 94.000 m2
Konkurrence/ international konkurrence
Status/ igangværende
Bygherre/ Leeds Teaching Hospitals NHS Trust
Bygherrepartner/ Perkins&Will, Penoyre & Prasad
Landskabsarkitekt/ Kragh&Berglund
Ingeniør/ WSP
Bæredygtighed/ sigter mod BREEAM 2018 Excellent og WELL V2 Platinum

I hjertet af Leeds opføres et nyt state-of-the-art hospital med patientomsorg og fleksibilitet i højsæde. Hospitalet er et af i alt 40 nye hospitaler, som den britiske regering gennem deres New Hospital Programme (NHS) har forpligtet sig til at bygge frem mod 2030.

Med et samlet områdeareal på 94.000 m2 bliver det nye hospital det største moderne sundhedsbyggeri. Her samles markante hospitalsfunktioner, herunder akut- og børnehospital samt mor og barn afsnit, i en moderne bygning, der skal tilbyde de nyeste behandlingsmuligheder i et innovativt og brugerorienteret design.

Omgivet af historiske bygninger skal et særligt fokus på farve- og materialevalg sikre, at det nye byggeri indskriver sig i konteksten og opleves som en velintegreret enhed. Det nye hospital ligger i forbindelse med det eksisterende Leeds General Infirmary.

Ved at arbejde med forbindelser på tværs af områdets nuværende institutioner, herunder the Innovation District, Leeds University Campus og Millenium Square, opnås et naturligt og sammenhængende flow mellem bygninger og byrum.

To elementer tegner det nye hospital; et imødekommende, hævet podium og en skulpturel overbygning, hvis geometri sikrer maksimalt dagslysindfald og storslået udsigt over Leeds. Hospitalet går dermed i dialog med sine omgivelser - sin nære urbane kontekst, såvel som det lidt mere fjerntliggende landskab, der afspejler sig i bygningskroppens organiske form. Begge dele bidrager til byggeriets stedslige forankring i et område, der gennem de sidste 250 år har tilbudt hospitalsydelser, og som nu skal agere flagship for fremtidens hospitaler.

Det nye hospitals moderne rammer fremmer innovation, teknologi og forskning i et miljø, der skal sikre samarbejde på tværs af fagligheder og inspirere hospitalets 8000 ansatte i deres daglige arbejde. Hospitalet bliver blandt andet landets førende inden for behandling af børnecancer og vil således modtage patienter ikke bare fra lokalmiljøet, men fra hele Storbritannien.

Udgangspunktet for hospitalets udformning er ikke blot fokuseret på at optimere arbejdsgange og skabe et miljø, der stimulerer vidensdeling, men i lige så høj grad på at skabe rammer, der tilbyder et alternativ til den kliniske verden, og som skaber rum for trivsel og velvære. Helende arkitektur er dybt forankret i den skandinaviske designtradtion, idet forskning viser, at vores fysiske rammer har stor indvirkning på vores mentale og kropslige velbefindende. Ved at skabe rum, der grundlæggende er rare at opholde sig i, og hvor forskellige aktiviteter og socialt samvær kan udfolde sig, tilbydes pusterum, hvor sygdom og stress kan træde i baggrunden. Inde kan patientstuer tilpasses individuelle præferencer, og fællesrum forme venskaber og bruges til ikkesygdomsrelaterede formål.

Adgang til grønne rekreative terrasser skaber rum for fordybelse eller fysisk udfoldelse på legepladserne. Det nye designkoncept holder sig dermed også til det oprindelige hospital, indviet af Prince Albert i 1869, hvor adgang til natur skulle sikre, at patienterne fik masser af lys og frisk luft.

Leeds er på top tre over Englands grønneste byer. Placeret i en urban konstekst skal hospitalets terrasser og forplads bidrage til byens grønne profil samt understøtte biodiversiteten i området ved at anvende hjemmehørende arter i beplantningen.

Den centrale plads agerer ikke alene ankomstpunkt for hospitalets brugere, men åbner området op for offentligheden. På den måde giver hospitalsbygningen noget tilbage til hele byen.

Den holistiske tilgang til bæredygtighed og cirkulært byggeri, som kendetegner mange af Schmidt Hammer Lassen Architects projekter, har været indtænkt fra start. Ved at designe et byggeri, der i kraft af sin omstillingsevne kan imødekomme morgendagens krav til et moderne sundhedssystem, har man skabt et fremtidssikret hospital, der nemt kan tilpasses i takt med, at behov ændrer sig eller ny teknologi introduceres.

Facaden er designet som et modulært system med mulighed for præfabrikation. Varmegenvinding, høje isoleringsværdier, høj lufttæthed, solceller og betydelig energiproduktion på stedet er blandt de løsninger, der skal bidrage til et bæredygtigt BREEAM 2018 Excellent og WELL V2 Platinum certificeret hospital samt mulighed for at blive projekteret som et CO2-neutralt byggeri.

lignende projekter/