endkcn

Vridsløselille

Albertslund/ Danmark

Byggeareal/ 160.000 m²
Konkurrence/ Parallelopdrag, 2020
Bygherre/ Freja Ejendomme/ Albertslund Kommune
Landskabsarkitekt/ BOGL
Ingeniør/ Týrens
Underrådgivere/ AKTII/ Via Trafik
Akustik/ Gade & Mortensen
Visualiseringer/ Schmidt Hammer Lassen Architects+BOGL

Det 160.000 kvadratmeter store område vil skabe en naturlig forbindelse til resten af byen og dens hovedfærdselsårer. Netop den befolkningsmæssige udvikling i Storkøbenhavn gør fængselsgrunden attraktiv grundet placeringen nær Albertslund Station, så beboere i løbet af få minutter kan være i den pulserende hovedstad. Fængselsgrunden har i mange år stået som en lukket enklave i byen, og projektet skaber derfor et åbent og inkluderende område med urbane villaer, rækkehuse og andre boligtyper til en mangfoldig befolkningsgruppe med et stærkt fokus på landskabet og gode cykel- og fodgæn-gerforbindelser.

Projektet vil give Vridsløselille Fængsel i Albertslund og den omkringliggende grund nyt liv ved at binde nye boligområder, grønne arealer og historiske strukturer sammen.

Den fleksible plan vil skabe stærke synergier på tværs af fem nye bydele med hver deres identitet og direkte adgang til naturen.

Skovbyen mod nord tilbyder urbane villaer ved to smukke skovlunde, der bevares med den centrale akse i midten ved Egon Olsens Vej.

Bevægelsesbyen mod vest består af rækkehuse og etagehuse med semi-offentlige pladser og intime byrum ved Birkelunden.

Grobyen mod sydvest er den største og mest fortættede bydel på bygninger med op til syv etager med forskudte linjer, der opfordrer til interaktion og fællesskab i stueetagen, i gårdrummene og på tagene.

Portbyen i den sydlige del langs jernbanen taler sammen med Albertslund centrum på den an-den side af banen i skala med boligbyggeri på ti etager.

Havebyen mod øst er en fortsættelse af en central park i midten og er opdelt af en karakteristisk hækkelabyrint med reference til gamle, intime renæssancehaver.

Et 'loop' vil binde hele området og de bymæssige og landskabelige rum sammen.

Den ikoniske fængselsbygning, der er centrum for de tragikomiske skildringer af Olsen-bandens bedrifter, hvor Vridsløselille er den uønskede endestation, er omgivet af store, gamle træer, der tidligere var en del af fængslets sikkerhedszone, men som nu vil komme til at udgøre en ny central park.

lignende projekter/