endkcn

UBC Gateway

Vancouver/ Canada

Areal/25,000 m²

Konkurrence/ Prækvalificering og Tilbudsproces, 2020

Status/ Forventet færdigbygget i 2024

Bygherre/ University of British Columbia

Samarbejdspartner/ Perkins&Will

Landskabsarkitekt/ Hapa Collaborative

Ingeniører/ RJC, Stantec, Smith+Andersen, InterCAD

Bæredygtighedsmål/ Targeting Canada Green Building Council’s Zero Carbon Building Standard & LEED v4 Gold certification

Præmieringer/ Canadian Architect Awards of Excellence, Award of Excellence for UBC Gateway in Vancouver, Canada

Renderinger/ Vismo

University of British Columbia opfører en ny indgangsbygning på sit ”Point Grey” campus i Vancouver. UBC Gateway kommer til at afspejle UBC’s ry som et universitet i verdensklasse. Det vil formidle en tydelig og imødekommende oplevelse af at ankomme til campus til studerende, ansatte og besøgende. Bygningen huser derudover undervisning og forskning indenfor sundhedsvidenskab.

Opførelsen forventes afsluttet I 2024, hvorefter “School of Nursing”, “School of Kinesiology”, sundhedstilbud målrettet de studerende samt andre aktiviteter indenfor sundheds- og sprogvidenskab kan flytte ind i det 25.000 m2 store, bæredygtigt udførte nybyggeri.

Den øgede berøringsflade mellem de forskellige enheder vil styrke de akademiske miljøer gennem flere oplagte anledninger til at samarbejde på tværs. Bygningen kommer til at rumme et væld af forskellige rum og funktioner. Herunder ”våde” og ”tørre” laboratorier, klinikrum, forelæsningssale og klasserum, sports- og træningsfaciliteter samt kontorer og administrative funktioner.

Det transparente indgangsparti skaber en visuel forbindelse mellem campusområdet og det omgivende offentlige rum. UBC Gateway er placeret ved krydset mellem University Boulevard og Wesbrook Mall. Dette sted markerer både det historiske ankomstpunkt til universitetet og krydsfeltet mellem campus og det øvrige samfund.

Som institution ønsker UBC at understøtte inklusivitet, bæredygtighed og trivsel. UBC har derudover forpligtet sig til at bidrage til forsoningsprocessen med Canadas indfødte folk. Som led i dette var høringer og udvekslinger med den lokale Musqueam befolkning med til at forme grundlæggende koncepter i designprocessen.

Designet tager udgangspunkt i en helhedspræget tilgang til mennesker og natur. Landskabsarkitekturen omkring bygningen tager udgangspunkt i arter fra den lokale flora. Udendørsrummet bliver præget af grønne overflader og markeret af træplantninger, som sammen skaber gode steder at mødes, hvile sig og samle tankerne.

UBC Gateways bærende konstruktion består af synligt, massivt tømmer; et traditionelt byggemateriale. Dette sænker projektets samlede, forbrugte procesenergi, men er derudover ikke mindst valgt for sit bidrag til et behageligt indeklima og en varm atmosfære.

Dette opleves bl.a. i det centrale, seks etager høje atrium, hvor en skulpturel trappe, ligeledes udført i træ, er det samlende element. Trappen bliver et sted, hvis flow og mange små, daglige interaktioner fremmer et miljø, der gør det oplagt at dele både viden og uformelt samvær. Projektet søger et arkitektonisk udtryk præget af varme og forbindelse til naturen. Dette understreger fællestrækkene mellem Musqueam folkets værdier og kultur samt UBC’s målsætninger for miljø og trivsel.

Gateway projektet er i tråd med UBC’s ambitiøse bæredygtighedsmålsætninger. Det sigter mod at levere universitetets første byggeri, som lever op til Canada Green Building Council’s ”Zero Carbon Building Standard”. Vigtige midler til at opnå dette mål er en energioptimering af klimaskærm og mekaniske systemer ved hjælp af ”passive” designstrategier for hhv. opvarmning og køling. Desuden stræber designet som nævnt mod at reducere den bundne procesenergi, fx gennem brugen af træ som byggemateriale.

UBC Gateway er designet i samarbejde med Perkins&Will’s afdeling i Vancouver.

lignende projekter/