endkcn

Shenzhen East Waste-to-Energy anlæg

Shenzhen/ Kina

Areal/ 112.645 m²
Konkurrence/ 2016, førstepræmie i international konkurrence
Bygherre/ Shenzhen Energy Environmental Engineering Ltd.
Partner arkitekt/ Gottlieb Paludan Architects
Ingeniør/ Schlaich Bergermann Partners
Visualiseringer/ Beauty & the Bit

Fra starten var målet at designe et waste-to-energy anlæg, der er enkelt, rent, ikonisk og en fortjent indikator på den fremadrettede udvikling, der finder sted inden for sektoren i Kina, og hvordan dette kan blive portrætteret ikke kun overfor borgerne i Shenzhen, men overfor hele verden. Ved at foreslå en ren cirkulær form kontrolleres anlæggets fodaftryk, og det reducerer mængden af udgravning som kræves for at bygge på sitet. Når anlægget står færdigt, vil det være det største af sin art i verden.

Shenzhen East Waste-to-Energy Plant er beliggende i udkanten af Shenzen og vil forbrænde 5.000 tons affald om dagen og generere 550 millioner kWh om året. Med en befolkning på 20 millioner producerer Shenzhen by 15.000 tons affald om dagen, et tal, der er stigende med ca. 7% om året. For at modvirke dette forhold ønsker Shenzhen Energy at bygge en ny fabrik, som udover at bruge de mest avancerede teknologiske processer til affaldsforbrænding også skal fungere som en kilde til uddannelse for borgerne i byen.

Forslaget organiserer hele anlægget, herunder hjælpebygninger, i en cirkulær bygning, som bryder med den traditionelle rektangulære udformning af industrielle anlæg.

Besøgende inviteres ind i anlægget gennem en anlagt park via en gangbro, der stiger op mellem skorstene til en indgangslobby og besøgscenter, hvorfra der er udsigt over anlæggets maskinpark.

Det 66,000m2 store tag er designet til at blive dækket med op til 44,000m2 solceller, som giver mulighed for at anlægget ikke kun vil håndtere byens affald på en renere måde, men kan også bidrage ved at tilføre vedvarende energi til byen.

Det detaljerede designarbejde påbegyndes primo 2016, og forbrændingsanlægget er planlagt til at være operationelt i 2022.

lignende projekter/