endkcn

Rocket&Tigerli

Winterthur/Schweiz

Areal/ 34.500 m2 (ekskl. subniveauer)
Konkurrence/ International konkurrence
Status/ Igangværende
Bygherre/ Implenia/Ina Invest AG
Samarbejdende arkitekter/ Cometti Truffer Hodel Architects
Landskabsarkitekter/ Schmidt Hammer Lassen Architects / Vogt
Ingeniør/ WaltGalmarini AG / B3 / Henaur-Gugler / Waldhauser+Hermann / Bruckner+Ernst
Bæredygtighed/ SNBS Platin og 2000-Watt Society

Verdens højeste boligbyggeri, med en bærende konstruktion i træ, vil i løbet af de kommende fire år rejse sig over tagryggene i den Schweiziske by Winterthur, lidt uden for Zürich. Det 100-meter høje trætårn er tegnet ud fra tre overordnede fokusområder: at skabe et aktivt og attraktivt kvarter, tale ind i områdets historiske kontekst samt sikre boliger af høj kvalitet med masser af dagslys.

Rocket&Tigerli består af fire bygninger i en stram koreografi, der blander både ejer-, studieboliger, og almennyttige boliger med restaurant, butikker, sky-bar, spa og hotel. Den brede vifte af faciliteter skal aktivere området på forskellige tidspunkter af døgnet, og dermed bringe liv til den åbne grønne plads, der skabes i et samspil mellem de fire bygningskroppe. Med hver sin stærke visuelle identitet skal de fire bygninger styrke beboernes tilhørsforhold ikke bare til området, men til den specifikke bygning, de bor i.

Konkurrencens formål var delvist at afsøge det nye konstruktionssystems arkitektoniske muligheder. Med SHLs forslag fejres konstruktionssystemet gennem arkitektoniske greb, hvor konstruktionens tektoniske identitet står frem som et tydeligt element i de enkelte lejligheder, så man som beboer får en fornemmelse af byggeriets karakter.

Byen Winterthur, der ligger nordøst fra Zürich, er en historisk industriby kendt for sin produktion af lokomotiver. I dag er byen en progressiv uddannelses- og kulturby, men i området Lokstadt, der fremstår som en by i byen, værnes der om det oprindelige industrimiljø.

Her bærer den eksisterende arkitektur præg af at være et postindustrielt område, hvor bygningerne har en høj grad af detaljerigdom, kendetegnende for den tid, de er opført i. Med projektet har SHL afsøgt områdets kvaliteter og transformere det til et kulturcentrum.

Ved at bruge de fire bygningskroppe til at danne rammen for landskabsarkitekturen introduceres et byrum af rumlige sekvenser, der binder de omkringliggende pladser sammen. Foruden butiks- og restaurantliv vil lyse passager mellem bygningerne og grønne opholdsrum skabe et aktivt nabolag, hvor områdets borgere og besøgende indbydes til at gøre brug af faciliteterne.

Med SHLs vinderprojekt åbnes området op på ny og skaber ude- samt inderum, der fordrer interaktion. Landskabsarkitekturen, i den oprindelig helhedsplan, er designet af det internationale landskabsarkitektfirma Vogt. For at understøtte og videreføre den eksisterende plan, har SHL ladet sig inspirere af de tilfældige rum og pauser, der typisk opstår i og omkring den industrielle arkitektur, i mødet mellem de store figurer og smalle passager.

I designet af projektets boliger udfordrer SHL den klassiske højhustypologi, fokus på integration af dagslys og rummelighed har blandt andet resulteret i gennemlyste lejligheder med dobbelthøje rum.

Lejlighedsplaner er udformet med henblik på maksimal udnyttelse af dagslys og er indrettet med et højt niveau af teknisk fleksibilitet, der muliggør ændringer i lejlighedssammensætningen, uden at den strukturelle integritet forstyrres.

Når huset står opført, vil det synes som en naturlig forlængelse af den omkringliggende arkitektur. For at tale ind i konteksten er byggeriets facade klædt i mørkerøde og gule terrakottategl kombineret med detaljer i støvet grøn – en farvepalette, der spejles i de røde tage og gule mursten på de historiske huse, som omgiver det nye byggeri.

Projektet markerer en milepæl inden for træbyggeri – ikke kun med sine 100 meter, der er rekordhøjde for et boligbyggeri med en bærende konstruktion i træ, men også fordi det introducerer et innovativt konstruktionssystem, hvor træ afsøges som en naturlig afløser for beton.

Den schweiziske virksomhed Implenia har sammen med det tekniske universitet i Zürich, ETH, udviklet det nye system, som tillader at bygge højere byggerier konstrueret i træ. Alle bærende konstruktionsdele udføres i træ også den stabiliserende kerne, med det resultat at hele tårnet har en lavere vægt. Hermed opnås mulighed for at bygge højere samtidig med at hele byggeprocessen samlet set opnår en lavere CO2 belastning.

Fra at betragte træ som et naturligt materiale, der traditionelt set har været anvendt til lettere og mindre konstruktioner, behandles materialet nu med fokus på dets eminente egenskaber i forhold til byggeriets samlede energiregnskab. Innovative konstruktionsteknologier giver træet mulighed for at melde sig i byggeriets mainstream, både ved konstruktioner udført fuldt ud i træ og i hybrider mellem træ- og betonkonstruktioner.

Rocket&Tigerli forventes at stå færdigopført og indflytningsklar i 2026.

lignende projekter/