endkcn

Ningbo Home of Staff

Ningbo/ Kina

Areal/ 104.000 m²
Konkurrence/ førstepræmie i inviteret international konkurernce, 2013
Status/ Opføres 2014–2018
Bygherre/ Ningbo Labour Union/ City of Ningbo
Lokal partner arkitekt/ NADI (Ningbo Architecture Design Institute)
Lokal landskabsarkitekt/ NUCI (Ningbo Union Construction Design Institute)
Foto/ Marc Goodwin

Kulturhuset Home of Staff har et omfattende miks af funktioner, som er opdelt på tværs af to separate bygninger og forbundet af en landskabspark, som strækker sig over 500m. Fagforeningen Ningbo Labour Union ser komplekset som et andet hjem for de medlemmer, de repræsenterer. Kulturhuset tilbyder støtte, sundhed, uddannelse og fritidsfaciliteter til de næsten 3 millioner medlemmer. Det indeholder også kunst og sceneområder, sportsfaciliteter og kontorer - alt bygget på en base af detailbutikker og udstillingsrum.

Home of Staff omfatter et antal terrasserede bygninger, der forbindes af et landskab, som tager afsæt i en central offentlig park og som danner en serie af tilgængelige grønne tagterrasser.

Strukturen, som fra luften ligner et pixeleret billede, rejser sig i hver ende og danner to individuelle bygninger, der forbindes af en viadukt og et antal pavilloner.

De kulturelle funktioner i bygningen inkluderer en biograf med tre skærme, et spillested med plads til 1.200 siddende publikummer, en udstillingshal, en kunstklub og et servicecenter til fagforeningens medlemmer, samt træningsfaciliteter.

Projektet er placeret midt i Ningbo New East Town kvarteret, som grænser op til et nyt rekreativt vådområde, der bliver et nyt kulturelt centrum i byen.

lignende projekter/