endkcn

Nyt Hvidovre Hospital

Hvidovre/ Danmark

Areal/ 30.560 m²
Byggesum/ Ca. 1 mia. kr. ekskl. moms
Konkurrence/ 2013, førstepræmie i inviteret konkurrence
Status/ Igangværende
Bygherre/ Region Hovedstaden
Partner arkitekt/ LINK Arkitektur
Landskabsarkitekt/ Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design
Ingeniør/ Søren Jensen consulting Engineers/ Royal Haskoning consulting Engineers

Nyt Hospital Hvidovre er en 30.560m2 stor udvidelse af Hvidovre Hospital, placeret vest for det eksisterende hospitalskompleks. Den fireetagers høje hospitalsudvidelse rummer akutmodtagelse, børneafdeling, obstetrikafdeling og kardiologi. Den eksisterende base af beton videreudvikles, så den retvinklede geometri fastholdes og fortsættes på en organisk og indlevet facon. Et enestående træk er den ny ankomstflade, der i én afklaret bevægelse skråner ind mod hospitalet og leder videre ind under bygningen.

Der er i designet lagt særlig vægt på at skabe en arkitektonisk dialog mellem det eksisterede hospital og den nye udvidelse med afsæt i de grundlæggende bygningsmæssige principper.

Over basen placeres sengeafsnittene som en skulpturel struktur, der bugter sig omkring de nye grønne haverum. Sengeafsnittene er hver især tilpasset behovet for den enkelte afdeling og udgør samtidig en samlet skulpturel enhed. Strukturen tillader hurtig adgang mellem de forskellige afdelinger.

lignende projekter/