endkcn

MOE Hovedkontor

Buddinge/ Danmark

Areal/ I alt 11.500 m²/ 7.500 m² kontor/ 4.000 m² detail
Status/ Opført i 2013
Bygherre/ PensionDanmark/ Sophienberg Real Estate Development A/S (tidligere bygherre)
Entreprenør/ Myhlenberg – Søren Vangsted Vest A/S
Ingeniør/ MOE A/S
Bæredygtighed/ DGNB Sølv
Yderligere udvidelser/ 3.560 m² tilbygning i seks etager

MOE Hovedkontor er en 7.500 m² bygning, der er organiseret omkring én lang spindeltrappe. Resultatet er et dynamisk kontormiljø, der skaber synergi og opfordrer til bevægelse. Den centrale placering i Buddinge gjorde det oplagt at opføre et virksomhedsdomicil, og vi har samarbejdet tæt med bygningens lejer, MOE, om udviklingen af projektet. For MOE var det vigtigt, at husets ånd understøtter deres corporate brand.

Bygningen fremstår markant og skulpturel og samler Buddinge centrum i det trafikale krydsfelt mellem Buddinge Station, Buddingevej og en kommende letbane. Området er en del af Gladsaxes strategi for byudvikling, hvor man gerne vil skabe en mere bymæssig fortætning. Derfor er det blevet muligt at bygge højere og tættere på grunden.

Allerede fra de første skitser blev der talt om dynamik og synergi, og derudaf opstod idéen om, at huset kunne være én lang spindeltrappe hele vejen op gennem etagerne, så huset i sig selv opfordrede til bevægelse.

En Yin og Yang-form blev foreslået i stedet for et klassisk atrium, da bygningernes voluminer er forskudte og samtidig ’låst sammen’.

Idéen med bygningens atrium og den lange, aktiverende spindeltrappe blev sat på spidsen; bygningen blev i sig selv én lang trappe, hvor arbejdspladserne er placeret på steder, der fremstår som overdimensioneret trappeafsatser.

Bygningen har opnået DGNB Sølv-certificering og lever op til krav for den danske energiklasse A2015. Blandt energioptimerende tiltag kan nævnes: højisolerede vinduer, varmegenvinding og 300 m² solcellepaneler på taget. Certificeringen afspejler også designets fokus på tilgængelighed og cykelparkering.

Foruden at være en kontorbygning indeholder projektet også en base på stueplan i lyst beton med detailbutikker, som kontorbygningerne ’svæver’ på. Dette 4000 kvadratmeter store område forbinder parkeringsarealerne under jorden og på taget.

MOE Hovedkontor blev i 2019 udvidet med en 3.560 m² tilbygning i seks etager. Bygningen inkluderer moderne arbejdspladser, mødefaciliteter, kantine og depotområde. Det arkitektoniske udtryk følger principperne fra den eksisterende kontorbygning, så kontorhuset fremstår som et objekt, der ’svæver’ ovenpå en base af rå beton. Udvidelsen opfylder kommunens ønske om at skabe byfortætning og samtidig tilføre nye urbane rammer til området. Projektet har desuden udvidet parkeringsarealet med 1.000 m².

lignende projekter/