endkcn

Kulgrunden Beboelseskompleks

Middelfart/ Danmark

Areal/ 8.500 m²
Konkurrence/ 2016, Direkte kommissioneret
Status/ Igangværende
Bygherre/ Nissen Group Construction & Development Aps
Ingeniør/ Arne Elkjær Rådgivende Ingeniører A/S, ISC Rådgivende Ingenører A/S

Som en rå klippe hæver Kulgrunden i Middelfart sig op af vandet ved havnefronten, hvor der er en fantastisk udsigt fra de store terrasser. Rammen for beboelseskomplekset er et karakteristisk pyramide-formet design, der giver rigeligt adgang for dagslyset, også helt nede i stueplanet. Det syv etager høje og 8.500 m² store beboelseskompleks har fokus på at udnytte havnens potentiale som et rekreativt byrum for beboerne.

Designet af Kulgrunden sætter mennesket først og har stor opmærksomhed på den rumlige oplevelse.

Mens kompleksets trinvise pyramideform giver bygningen et skulpturelt udtryk er de store haveterrasser designets særkende. Terrasserne bringer liv til facaden med teksturer, farve, dybde og variation, der gennemstrømmes af den menneskelige faktor og en følelse af ro og balance.

Beboelsesområdet er designet så det fremmer en grøn og sund livsstil samtidig med, at det tager vare på miljøet og naturens ressourcer.

Bæredygtige foranstaltninger som eksempelvis optimal udnyttelse af dagslyset, naturlig ventilation og en effektiv klimaskærm er indarbejdet sammen med placeringen af grønne planter på udvalgte dele af facaden for at skærme mod solen.

De seneste år har Middelfart Kommune haft fokus på at skabe et levende kvarter i byen, som blander områdets industrielle arv med moderne arkitektur af høj kvalitet og et aktivt byliv.

Middelfarts historie er tæt forbundet til Lillebælt og de mange marsvin, der lever i strædet mellem Fyn og Jylland. Havnebyen sætter nu gang i nye initiativer i havneområdet, som eksempelvis beboelseskomplekset Kulgrunden, der giver udviklingsmuligheder for området.

lignende projekter/