endkcn

Kolding Hospital

Kolding/ Danmark

Areal/ 32.000m² nybyg
Byggesum/ 645 mio. kr. ekskl. moms
Konkurrence/ 2010, førsteplads i rådgiverkonkurrence
Status/ Færdiggjort 2016
Bygherre/ Region Syddanmark
Samarbejdende arkitekt/ CREO ARKITEKTER
Landskabsarkitekt/ GBL
Totalrådgiver/ NIRAS
Ingeniør/ NIRAS/ Balslev
Bæredygtighed/ Sigter mod en LEED Guld certificering
Præmieringer/ 2017, Kolding Kommunes Arkitekturpris
Foto/ Helene Mikkelsen/ Kolding Hospital

Den 32.000m2 udvidelse af Kolding Hospital er baseret på nøje analyser af de landskabsmæssige, bygningsmæssige og infrastrukturelle forhold. Designet flytter den eksisterende ankomst til en central placering mod vest, hvilket giver hospitalet en ny identitet og bedre, mere overskuelige ankomstfaciliteter for patienter og pårørende. Samtidig fastholdes og forstærkes det klare, logiske interne flow for sygehusets personale, og der skabes et samlet anlæg, hvor bygninger og udenomsarealer tilsammen danner en helhed.

Masterplanen understreger potentialet i Kolding Ådals eksisterende landskabstræk ved at videreføre bygningskompleksets ortogonale strukturer og giver plads til naturen.

Den nye hovedindgang giver hospitalet en helt ny identitet og forbedrede ankomst faciliteter for patienter og pårørende, og samtidig udnyttes den smukke udsigt til den omkringliggende skov.

Vi har fokuseret på, hvordan kvaliteten af arkitekturen kan bidrage til patienters og ansattes velvære.

Seks etager med 202 senge er bygget i overensstemmelse med principperne om helbredende arkitektur. Fokus har været på at skabe fleksible og lyse værelser med mulighed for privatliv. Dagslys er et vigtigt element i den helbredende arkitektur, og sengebygningens placering oven på den eksisterende bygning giver patienterne udsigt over Kolding by eller fjord fra alle senge og atrier

Aktivitets- og venteværelser deles af børn, voksne og familiemedlemmer, og er åben dagen igennem til afslapning og en pause fra hospitalsrutinen.

De enkle materialer og rene mønstre er anvendt for at opnå en rolig og imødekommende atmosfære i de kliniske omgivelser.

Den nye sengebygning fremhæver hospitalets struktur og fremstår samtidig som et pejlemærke i byen. Samtidig fastholdes og forstærkes det klare, logiske interne flow for sygehusets personale – et klart signal om fremtidens sygehus

lignende projekter/