endkcn

Kimmel Quarter

Riga/ Letland

Areal/ Renoverede bygninger 6.500 m²/ Ny kontorbygning 30.500 m²/ Parkeringsanlæg 11.000 m²
Konkurrence/ 2018, vinderforslag i konkurrence
Status/ Under udvikling
Bygherre/ Modern City
Arkitekt/ Landskabsarkitekt/ Schmidt Hammer Lassen Architects

Kimmel Quarter er et urbant karréområde på 11.500 kvadratmeter i Rigas centrum. Vinderforslaget ønsker at genoplive bryggeriet ved at omdanne det til kontorbygning og hotel med offentlige faciliteter i stueetagen, der vil bringe nyt liv til området; såsom motionscenter, børnepasning, café, spa, madhal og dagligvarebutik. Forslaget forløser ideen om at genoprette facader og styrke de iboende rumlige kvaliteter, samtidig med at bygningsvolumenerne udformes med respekt for Rigas bymæssige skala. Ved at skabe smukke, indbydende gårdrum og pladser, der forbinder det gamle og nye, skaber det bærende design en signifikant urban signatur, der fremstår tidløs, klassisk og moderne.

Kimmel Quarter har tidligere huset Brewery Kimmel, et bryggeri fra det 19. århundrede, der efterlod et industrielt kompleks fyldt med historiske bygninger, hvoraf størstedelen i dag står ubrugte og forladte hen. Opgaven stillede krav om et design, der realiserer visionen om en levende og moderne bebyggelse med dybe historiske rødder.

De eksisterende bygninger i Kimmel Quarter vil forblive så uændrede som muligt, hvilket kun forstærker den charmerende og autentiske karakter i Rigas historiske identitet. Stueetagen i den nye kontorbygning er inspireret af bryggeriets oprindelige hvælvinger og ved at genbruge de gamle teglsten, vil også materialet forbinde sig til stedets historie.

Kontorbygningens facade fremstår med et tidløst klassisk udseende i et rektangulært system med en markeret og synlig dybde, som nye kontorbygninger ofte savner.

Vi ønskede at skabe en ny komposition af bygningsvolumener, som fremstår enkelt og uhøjtideligt, som det oprindelige industrielle kompleks, med en dynamisk facade, der skyder sig frem og tilbage og op og ned. Derved opnås en markant moderne arkitektur, der korresponderer med de historiske restaurerede bygninger.

Konceptet er centreret omkring en 30.000 kvadratmeter kontorbygning, der er åben og indbydende med direkte adgang til indendørs og udendørs offentlige områder med bymæssige kvaliteter og atmosfære. Det nye design omdanner bryggeriets tidligere industrielle baggård til en levende plaza revitaliseret med en overflade bestående af genbrugsmaterialer fra stedet, frodige omgivelser, tegl- og tømmerbænke og reflekterende vandinstallationer, der forsynes med vand fra taget.

Derudover er mindre udendørsområder integreret i den nye bygning til glæde for bygningernes medarbejdere og forbipasserende. Tagene tjener som grønne områder, og på alle niveauer giver terrasser adgang til udeliv. Både tagetagerne og terrasserne oven på den nye kontorbygning fungerer således som uformelle mødesteder, der bringer brugerne af bygningen tættere på naturen.

Facaderne i den nye kontorbygning er designet til at lade maksimalt dagslys trænge dybt ind i bygningen og sikre en fantastisk udsigt til den omkringliggende by samtidig med, at bygningens indre liv er synligt udefra. For at undgå overophedning og for at reducere behovet for køling af ydersiden skærmer lameller for den direkte sol.

Riga har ambitioner om at omstille til en bæredygtig by med både lange og kortsigtede planer, der initieres med det første tiltag til at nå EU’s 2020-mål for Klima & Energi. Kimmel Quarter bliver førende i at nå den målsætning. Ydermere har Kimmel Quarter en selvvalgt bæredygtighedsstrategi, der med BREEAM standarden som driver har potentiale til at blive et forbillede for fremtidig byudvikling i Riga.

lignende projekter/