endkcn

AUH Forum

Aarhus/ Danmark

Areal/ 22.350 m²
Konkurrence/ 2018, Konkurrence
Status/ Designforslag
Bygherre/ Steno Diabetes Center Aarhus/ Region Midt/ Aarhus Universitet
Arkitekter/ Schmidt Hammer Lassen Architects
Samarbejdspartner/ Friis & Moltke
Entreprenør/ A. Enggaard A/S
Ingeniør/ COWI Aarhus
Landskabsarkitekt/ Møller & Grønborg
Visualiseringer/Schmidt Hammer Lassen Architects

Det menneskelige aspekt er omdrejningspunktet for vores design af AUH Forum, et hospitalskompleks i Aarhus, der vil omfatte Steno Diabetes Center Aarhus, et patienthotel, forskningsfaciliteter tilknyttet Institut for Klinisk Medicin, en farmakologisk afdeling og en kirke med rum til tro og eftertanke. Projektet forener omgivelser, funktionalitet og infrastruktur på en måde, så patienterne oplever tryghed og ro samtidig med, at det kan være en velfungerende arbejdsplads for hospitalets ansatte. Den 14-etagers høje bygning er på 22.350 m² og er en del af Aarhus Universitetshospital i Skejby. Bygningen vil udgøre en af hospitalets hovedindgange og være et centralt og visuelt orienteringspunkt for den samlede bygningsstruktur.

Tæt på en stor nyanlagt park fordeler projektet sig på to etager i en intim skala. Bygningen forbinder eksisterende stier og udnytter bygningens centrale beliggenhed.

Forholdet mellem de indendørs og udendørs rum skaber en sammenhæng mellem bygningen og dens omgivelser, som er central for forståelsen af projektets DNA og AUH Forums særegne karaktertræk.

Hovedindgangen kobler sygehusets nordlige og sydlige områder sammen via gangarealer. AUH Forum bliver dermed hjertet af hele universitetshospitalet.

I det infrastrukturelle "kryds", hvor de nordlige og sydlige linjer mødes, har vi skabt et indbydende indvendigt rum. Atriet giver adgang til alle bygningens funktioner fra ankomstområdet.

Den optimerede og funktionelle planløsning - kombineret med en indbydende mellemgang - tilgodeser behovet for et roligt og uforstyrret miljø. Rundt om atriet hæver en iøjnefaldende struktur sig som en enkel og kubisk bygningsvolumen.

AUH Forum fremstår som en komposition af sammenhængende kubiske rumfang, som tilsammen skaber indvendige gårdområder, der er med til at øge tilførslen af dagslys. De to nederste etager åbner op mod parken, mens den centrale del af bygningen hæver sig og åbner sin facade mod hovedindgangen.

Hovedidéen bag AUH Forums design er intimitet, tilstedeværelse, menneskelig skala og forholdet mellem indendørs og udendørs rum, der oversættes til en tydelig skala og en praktisk planløsning. Projektet vil understøtte kultur og forskning med et indbydende format, der opfordrer til videndeling mellem afdelinger både horisontalt og vertikalt.

Gårdområderne spiller en central rolle i oplevelsen af AUH Forum og Steno Diabetes Center og fremstår som et roligt og trygt sted for besøgende, patienter og personale.

lignende projekter/