endkcn

Ny Anstalt i Nuuk

Nuuk/ Grønland

Areal/ 8.387 m²
Konkurrence/ 2013, førstepræmie i inviteret konkurrence
Status/ Opført i 2019
Bygherre/ Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
Partner-arkitekt/ Friis & Moltke
Landskabsarkitekt/ Lytt (Møller & Grønborg)
Ingeniør/ Rambøll A/S
Præmieringer/ 2017, WAN Future Projects Civic Award

Anstalten ligger i det barske terræn ved Grønlands kystnære hovedstad Nuuk og er designet ud fra filosofien om, at de fysiske omgivelser spiller en væsentlig rolle for menneskers adfærd og resocialisering. Anstalten er, som Grønlands eneste anstalt med et lukket afsnit, designet til at kunne styrke følelsen af formål og håb og muliggøre, at de indsatte er tættere på deres familier i Nuuk. Anstalten skaber også et moderne arbejdsmiljø for personalet med et højt sikkerhedsniveau, så flugt, ulovlig indtrængning og smugling af illegale objekter kan forhindres.

Anstalten består af præcist formede bygningskroppe, der i deres placering følger fjeldets naturlige konturer. Med en forståelse for landskabets linjer og karakter underordner projektet sig det omkringliggende i sin orientering og skala.

Facaderne er beklædt med rødbrun cortenstål, der under påvirkning af de lokale klimaforhold farvemæssigt indpasser sig i landskabet.

Anstalten er designet som en lille landsby, der rummer boenheder, arbejdspladser, uddannelses- og sportsfaciliteter, bibliotek, sundhedshus og kirkerum.

Åbenhed møder de anbragte i deres bo-enheder, hvor store vinduespartier trækker naturen indenfor.

Gangforbindelsen mellem bo-enhederne og den øvrige anstalt giver de anbragte en fysisk og mental adskillelse mellem ”bopælen” og ”arbejdspladsen”, som mimer livet uden for anstalten.

Kunstneren Julie Edel Hardenberg har udsmykket andagtsrummet med snekrystaller formet af dyremotiver i hvidt plexiglas og med perler, som man kender fra den grønlandske nationaldragt.

Gymnastiksalen er også udsmykket af Julie Edel Hardenberg med motiver inspireret af grønlandsk mytologi.

Anstaltens bygningskroppe følger i deres placering fjeldets naturlige konturer.

Projektet består af tre beboelsesenheder med i alt 76 stuer til indsatte, hvoraf 40 stuer udgør et lukket afsnit. Hver stue er på 12 m², og de fleste indsatte har herfra uhindret udsigt over fjorden fra de tremmefri vinduer. Et panoramavindue i det fælles opholdsrum trækker naturen helt ind i den enkelte bygningssektion, mens vinduer i cellerne giver uhindret udkig til landskabet.

Den lukkede del af anstalten er omkranset af en fem meter høj ringmur, som er udsmykket med dyremotiver lavet af den grønlandske kunstner Aka Høegh.

lignende projekter/