endkcn

Nyt Aalborg Universitetshospital

Aalborg/ Danmark

Areal/ Hovedstrukturplan: 330.000 m2/ Hospital: 134.500 m2/ Sundhedsvidenskabeligt Fakultet: 17.000 m2
Byggesum/ 4,1 mia. kr. ekskl. moms
Konkurrence/ 2012, 1. plads i inviteret konkurrence
Status/ Opføres 2013-2020
Bygherre/ Region Nordjylland
Partner arkitekter/ Creo Arkitekter/ Link arkitektur
Underrådgiver/ NNE Pharmaplan
Landskabsarkitekt/ Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Ingeniører/ Brix & Kamp Rådgivende ingeniører/ Oluf Jørgensen Rådgivende ingeniører/ Royal Haskoning
Øvrige rådgivere/ Bjørk & Maigård/ Norconsult/ Implement
Foto/ Region Nordjylland

Nyt Aalborg Universitetshospital i Nordjylland består af en 330.000 m² masterplan med et hospitalskompleks og et sundhedsvidenskabeligt fakultet for Aalborg Universitet. Den overordnede arkitektoniske tilgang er at designe hospitalet med særlig vægt på den enkelte bruger, hvilket skaber optimale betingelser for at understøtte trygheden for både patienter og besøgende. Omgivelserne er skabt så det hele ikke bliver for formelt, institutionspræget og upersonligt. Ideen er at forbedre omgivelserne og skabe synergi mellem de forskellige hospitalsfunktioner.

Arkitekturen er enkel og klar og opfylder ønsket om et hospital med et humant og sanseligt udtryk. Nyt Aalborg Universitetshospital vil blive et funktionelt og stemningsfuldt hospital både i eksteriør og interiør med udgangspunkt i den menneskelige skala.

Formålet med vores design er at forstærke de eksisterende landskabelige træk og skabe synergi mellem hospitalets forskellige funktioner. Den robuste struktur tilbyder ikke blot maksimal fleksibilitet i forhold til fremtidige udvidelsesmuligheder, men favner også det grundlæggende ønske om at give patienter, pårørende og personale udsyn og dagslys i hele strukturen.

Strukturen bindes sammen af et gennemgående gaderum, der såvel inde som ude er livsnerven i hovedstrukturplanen. Den omhyggelige placering af de enkelte funktioner i forhold til hinanden opfylder nærhedsønsker, der understøtter og muliggør veltilrettelagte og overskuelige patientforløb såvel som tværfaglighed og vidensudveksling i det kliniske arbejde.

lignende projekter/