endkcn

MOE Hovedkontor

Buddinge/ Danmark

Areal/ Ialt 11.500 m²/ 7.500 m² kontor/ 4.000 m² detail
Status/ Opført i 2013
Bygherre/ Sophienberg Ejendomsudvikling A/S
Entreprenør/ Myhlenberg – Søren Vangsted Vest A/S
Ingeniør/ MOE A/S

MOE Hovedkontor er en 7.500 m2 bygning, der er organiseret som én lang spindeltrappe. Resultatet er et dynamisk kontormiljø, der skaber synergi og opfordrer til bevægelse. Den centrale placering i Buddinge gjorde det oplagt at opføre et virksomhedsdomicil, og vi har samarbejdet tæt med bygningens lejer, MOE, om udviklingen af projektet. For MOE var det vigtigt, at husets ånd understøtter deres corporate brand.

Bygningen fremstår markant og skulpturel og samler Buddinge centrum i det trafikale krydsfelt mellem Buddinge station, Buddingevej og en kommende letbane. Området er en del af Gladsaxes strategi for byudvikling, hvor man gerne vil skabe en mere bymæssig fortætning. Derfor er det blevet muligt at bygge højere og tættere på grunden.

Allerede fra de første skitser blev der talt om dynamik og synergi, og derudaf opstod idéen om, at huset kunne være én lang spindeltrappe hele vejen op igennem etagerne, så huset i sig selv opfordrede til bevægelse.

lignende projekter/