endkcn

Helsingborg Hospital

Helsingborg/ Sverige

Areal/ 46.000 m²
Konkurrence/ 2013, 1. plads i indbudt arkitektkonkurrence
Bygherre/ Region Skåne, Regionservice
Partner arkitekt/ Aarhus Arkitekterne
Underrådgiver/ NNE Pharmaplan
Landskabsarkitekt/ Kragh & Berglund Stockholm

Udvidelsen af Helsingborg Hospital er designet som én samlet bygning, der forholder sig arkitektonisk til både det eksisterende hospital og den omkringliggende by. Udvidelsen indeholder tre funktionsområder: ambulatorier, laboratorier og psykiatri. Ambulatorierne og laboratorierne, der skal være nemt tilgængelige, er placeret i den nederste kompakte del, mens den øverste del af bygningen, hvor psykiatrien er placeret, opløses i en mere åben struktur. Fleksibilitet, overskuelighed, variation, hensyntagen til den menneskelige skala, grønne gårdrum og optimale dagslysforhold er nøgleord i projektet.

Den nye udvidelse har et homogent skulpturelt udtryk, der dels tilpasser sig de forskellige funktionskrav og dels går i dialog med de omkringliggende bygningers skala.

Bygningen er smidig, fleksibel og robust over for fremtidige skiftende krav til ændret brug.

Den 7. december 2015 fejredes første spadestik. Foto: Regional bestyrelsesformand Henrik Fritzon (r), Helena Skjeld, service direktør, Björn Zackrisson, Administration Direktør Skånevård SUND, Jesper Göransson, President og CEO for Peab og Yvonne Augustin (r), Regionsrådet og formand for den medicinske tjeneste Sund.

En vandrehal fungerer som bygningens rygrad og samler de forskellige funktioner på en overskuelig måde. Vandrehallen fremstår som et dynamisk gaderum med et finmasket net af forbindelsesgader, små torve og kig til de grønne gårdrum.

I den psykiatriske del er der lagt vægt på at skabe et oplevelsesrigt og afslappet miljø, som på én gang virker beroligende og inspirerende, så patienterne får en hverdag med mulighed for både tryghed og udfordring.

lignende projekter/