endkcn

BørneRiget

København/ Danmark

Areal/ 58.600 m²
Byggesum/ 1.365 mia DKK (eksl. arkitekthonorar og moms)
Konkurrence/ 2017 konkurrence forslag
Status/ Byggeperiode 2020-2023
Bygherre/ Region Hovedstaden
Samarbejdende arkitekt/ CREO Arkitekter/ Tredje Natur
Landskabsarkitekt/ Tredje Natur
Ingeniør/ MOE A/S
Øvrige konsulenter/ Keingart/ Smith Innovation

BørneRiget i København er en bygning, der vil sætte nye standarder for behandling af børn, unge, gravide kvinder og deres familier. Vores mål var at skabe en bygning, der kan fungere som et "center of excellence", hvor behandling og pleje kommer fra et familieperspektiv og med børn og teenagers evne til at lege og lære som en aktiv del af patientflowet.

'BørneRiget' er arbejdstitlen til en ny ca. 58.000m2 fløj til Rigshospitalet, i samarbejde med Region Hovedstaden og Ole Kirk's Fond.

Vores vision var simpel; at skabe et hospital for børn og familier der sætter nye standarder på to nøgleområder - patientpleje og samspillet mellem arkitektur, organisation og drift. Det nye hospital vil have lige fokus på behandling, forskning og træning, og tilstræber at være det bedste i alle tre.

Børn stopper ikke med at lege bare fordi de bliver syge. Leg er derfor en integreret del af design, liv og oplevelse. Dette indebærer ikke blot at give legeområder og legetid, men at sikre, at leg er fuldt integreret i hele behandlingsprocessen.

Vores forslag er at konsolidere al børnepatient pleje på Rigshospitalet i et område dedikeret til børn i alderen 0 til 18 år. Barselsafdelinger og senge til gravide og kvinder i fødsel skal grupperes sammen for at opnå logisk behandlingssynergi og udveksling af erfaringer . Dette vil gøre Rigshospitalet til et internationalt ekspertcenter og tiltrække patienter og kvalificeret personale fra hele Norden.

Det nye hospital vil tilbyde patienter og pårørende et sikkert miljø med problemfri kontinuitet i plejen. For læger og medarbejdere holder det nye kompleks løftet om et nyt niveau af integration og synergi.

Der er rum til at hospitalet kan dele sine faglige kompetencer med uddannelsesinstitutioner, forskningsafdelinger og det bredere erhvervsliv.

lignende projekter/