endkcn

Blue Boulevard

Hasselt/ Belgien

Areal/ Potentielt 41.000 m² i første fase/ 10.000-15.000 m² i senere faser
Konkurrence/ Developer henvendelse 2014
Status/ Forslag til masterplan
Bygherre/ Kumpen Red, Steps Real Estate
Lokal arkitekt/ ELD Partnership
Ingeniør/ ELD Partnership

Blue Boulevard er omdannelsen af et tidligere industriområde i Hasselt, Belgien. Designet tager højde for kvarterets historie og karakter med nogle få nye funktioner som boliger, kontorer og blandede områder. Med den nye masterplan ønsker vi ikke blot at etablere et nyt bykvarter i Hasselt, men også at understrege og styrke de eksisterende kvaliteter på sitet. En masterplan, som kunne blive en naturlig implementering og svar på de mål og urbane strategier, der er fastsat af byen.

Blue Boulevard, tæt forbundet med Hasselt indre by, er et tidligere industriområde beliggende på den østlige del af Kanaalkom, som i de senere år er blevet omdannet til nye boligområder.

Masterplanen på 67.000 m² er opdelt i tre vigtige områder, der hver især introducerer nye kvaliteter til både det eksisterende sted og dets omgivelser: Det første område ved navn The Blue Village adresserer Kanaalkom og de nye udviklinger langs promenaden; Det andet område The Green Link er den offentlige grønne stribe, der forbinder byens centrum med Demer parken; og det tredje område ved navn The Park Houses, der adresserer den eksisterende skala og densitet af boligerne langs Kempische Steenwege by Hasselt.

Pakhus typologien over for Kanaalkom har kommercielt program placeret på de nederste etager. På de øverste etager kan vi finde en blanding af 3-værelses og penthouse lejligheder.

En ny strandpromenade mellem de to pakhuse er foreslået som et trappeformet rekreativt landskabselement, der forbinder det nedre og det øvre niveau af området og strækker sig ind i vandet langs Kanaalkom.

I gårdrums typologien finder vi studioer, 1 og 2 værelses lejligheder, med fred til privatliv mod gårdene og nærheden til det omgivende grønne bælte.

Den offentlige fodgængersti har en grøn side ud mod Park House-området og en delt grøn og blå side mod det grønne bælte omkring Blue Village. Bæredygtige elementer som overfladevandbehandling og biodiversitet implementeres i parkens landskab for at understrege den grønne dagsorden for området.

Park Houses er familiehuse og villa lejlighed typologi i enheder på 3 etager. Enhederne er øst-vest orienteret. De 5-etages høje bygninger i området langs Kempische Steenweg er placeret som små fælles minitårne, hvor der kan placeres mindre lejligheder og små kommercielle og sociale funktioner.

Ved at genbruge den mest betydningsfulde del af det eksisterende malttårn og ved at holde de omkringliggende huse på højst 6 etager, bliver vores foreslåede tårn omdannet til en historisk skulptur, der står ud som den vigtigste brik i området.

En af de bæredygtige implementeringer på sitet kunne være at placere et lokalt varmeanlæg inden for masterplanområdet. Et anlæg, der er stort nok til at betjene området og dets nærmeste naboer, forbedrer det samlede CO2-forbrug, sænker udgifterne til energi og indfører en ny måde at opfylde den grønne dagsorden, der er fastsat af Hasselt by.

lignende projekter/